Du kan stadig nå at stille op til bestyrelsen i DES

Du kan stadig nå at stille op til bestyrelsen i DES

event_note Dato: 30-04-2021

DESorienteringen indeholder denne gang:

  • Siden sidst fra redaktøren
  • Årsmødet 20-21 maj 2021
  • Generalforsamling 2021
  • Stillingsopslag 
  • Arrangementer

Hvis du har et arrangement eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.


Siden sidst fra redaktøren

Vi glæder os meget til at se jer online i den virtuelle lobby på årsmødet d. 20-21 maj! Link til programmet med talere findes herunder.

I dette nyhedsbrev annoncerer vi også generalforsamlingen, der igen i år bliver online. Du skal tilmelde dig årsmødet for at kunne deltage i generalforsamlingen. Har du lyst til at have indflydelse på DES, så overvej at melde dig ind i bestyrelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. torsdag 13. maj 2021.

De bedste hilsner,
Christina Dahm
formand og redaktør


Årsmødet den 20.-21. maj 2021

Can Machine Learning Assist Epidemiologists in Drawing Causal Inference?

Programmet for mødet kan ses her.

Mødet afholdes på Gather.town via Virtual Chair, der giver os god mulighed for at holde uformelle samtaler i den virtuelle lobby i pauserne.
 

Sidste tilmelding med en poster er den 7. maj 2021; uden poster den 17. maj 2021
Gratis for DES- og LVS-medlemmer, ikke-medlemmer 225 kr.


Generalforsamling 2021

Dagsorden til Dansk Epidemiologisk Sleskabs generalforsamling den 20. maj 2021 online 


1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Eventuelle udvalgsberetninger.

4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. torsdag 13. maj 2021) 

 

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Maja Krog Buskov (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)

 

6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg. 

  • Ikke på valg: Christina Cathrine Dahm, Betina Thuesen, Kathrine Grau, Stine Schramm og Sofie Gry Pristed blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.

  • På valg: Julie Werenberg-Drejer blev valgt for to år siden og er derfor på valg.

  • Går ud: Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen har siddet i bestyrelsen i 6 år og går derfor ud.

  • Formandspost: Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstiller som formand.

  • Revisorer: Allan Lindeberg blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg. Henrik Støvring har siddet i to år og genopstiller ikke. Lau Caspar Thygesen stiller op.

Ifølge vedtægterne skal ønsker om opstilling til poster i bestyrelsen sendes til bestyrelsen senest 3 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest mandag d. 17. maj 2021.
 
7. Nedsættelse af udvalg.

8. Eventuelt.


Stillingsopslag

Dansk Epidemiologisk Selskab søger en ny studentermedhjælper
Dine primære opgaver vil være kontakt med medlemmer, opsætning af nyhedsbrev, vedligeholdelse af hjemmeside og administration af selskabets årlige møder. Opgaverne vil ske i tæt samarbejde med bestyrelsen.

læs hele vores opslag her 

Ansøgningsfrist er d. 10. maj 2021.
Ansøgninger sendes til Christina Cathrine Dahm på ccd@ph.au.dk. Tiltrædelse hurtigst muligt.


Arrangementer 

Conference on Epidemiological Birth Cohort and Longitudinal Studies

It is a great pleasure to announce the 4th edition of the Paula Rantakallio Symposium on Birth Cohorts and Longitudinal Studies. 

Venue: University of Oulu, Faculty of Medicine, Leena Palotie Auditorium, Aapistie 5 A, 90220 Oulu, Finland


Check our website for more information: https://www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk/arrangementer/arrangementer/paula-rantakallio-symposium-in-oulu-finland/


World Congress of Epidemiology 2021

Held every three years the World Congress of Epidemiology will come to Australia in 2021. The International Epidemiology Association and the Australasian Epidemiology Association invite you to attend the premier conference on epidemiology that will focus on Methodological Innovations in Epidemiology which reflects the innovative progress in Epidemiology and Public Health.

 

Check our website for more information: https://www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk/arrangementer/arrangementer/world-congress-of-epidemiology-2021/