DES årsmøder

Her kan du finde tema og programmer for de tidligere årsmøder som DES har afholdt. 

Vi plejer at afholde et forårsmøde og et efterårsmøde. Hver gang planlægger vi årsmødet med et nyt spændende epidemiologisk tema, hvor vi inviterer både international og nationale eksperter til at holde oplæg.

Tidligere emner:

2017

 • Strukturel forebyggelse 
 • Individorienteret medicin
 • Causal inference 

2018

 • Naturlige eksperimenter 
 • Occupational health 

2019

 • Unmeasured confounding in observational studies 

2021

 • Machine learning + causal inference 
 • Covid-19 

2022

 • Life-course epidemiologi 
 • Epidemiological developments - past, present and future

2023

 • International collaborations in epidemiology from of a Danish perspective
 • Selection bias