DES årsmøder

Her kan du finde tema og programmer for de tidligere årsmøder som DES har afholdt. 

Vi plejer at afholde et forårsmøde og et efterårsmøde. Hver gang planlægger vi årsmødet med et nyt spændende epidemiologisk tema, hvor vi inviterer både international og nationale eksperter til at holde oplæg.