Liste over epidemiologiske eksperter

Epidemiologiske problemstillinger er centrale for folkesundheden, for politiske beslutninger og for samfundsøkonomien. Som epidemiologer ved vi, at disse problemstillinger ofte er komplekse og vi vil derfor gerne stille os til rådighed for at hjælpe journalister med formidlingen og evalueringen af problemstillingerne. Eksperter som kommer til at fremgå af listen, har alle givet tilsagn om at stå til rådighed for journalister på frivillig basis. Vi kan ikke garantere, at en konkret ekspert har mulighed for at hjælpe på ethvert givet tidspunkt, men vi er sikre på, at de vil være imødekommende. Selv om eksperterne er medlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab (DES), repræsenterer de sig selv og udtaler sig ikke på vegne af DES. DES som forening kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for eksperternes bistand.

Eksperter

Henrik Støvring

Henrik Støvring (dr.med., ph.d. og cand.scient.) er lektor i biostatistik på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Han har 20 års erfaring med befolkningsstudier baseret på registerdata, fremskrivninger af sygdomsbyrde (hvor mange vil have en given sygdom om X år?), metodeproblemer i epidemiologiske studier og evaluering af screeningsprogrammer. Han har erfaring som ekspert for Tjekdet.dk og TV2, og med forskningsformidling i videnskab.dk, JyllandsPosten og WeekendAvisen.

Amalie Timmermann

Amalie Timmermann (ph.d. og cand.scient i Folkesundhed) er adjunkt på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Hun forsker i miljøfaktorers betydning for kvinders og børns sundhed med særlig fokus på børns immunforsvar og kvinders amning. Hun har blandt andet bidraget til formidling i Jyllands-Posten, Politiken, P1 Morgen, og The Guardian

Thorkild I.A. Sørensen: læge 1971, speciallæge i intern medicin 1983 og leversygdomme 1985, overlæge 1988, forskningsprofessor i klinisk epidemiologi 1989, siden 1994 professor ved Københavns Universitet i forskellige epidemiologiske discipliner frem til 2020, og derefter aktiv emeritus. Forskning i mange aspekter af fedme, arbejder med en samlende teori herom. Interesseret i brug af epidemiologiske principper til optimering af gavn af aktuelle tiltag, f eks såkaldt “personlig medicin” og forebyggelse af epidemier som Covid-19.

Christina C. Dahm (ph.d., MSc) er lektor i epidemiologi på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun forsker i sammenhæng mellem kost og udvikling af sundhed og sygelighed, herunder fedme, hjertekarsygdomme og kræft. Hun har erfaring som ekspert for bl.a. DR1, Børsen, Tjekdet.dk og Go’ Morgen Danmark TV2, og med forskningsformidling i videnskab.dk.

Fie Langmann (cand.scient.san) er ph.d. studerende ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun forsker i sundhedskonsekvenser og -gevinster af klimavenlige kostmønstre, fx hvordan et højt indtag af bælgfrugter påvirker lever- og galdesundhed. Hun formidler blandt andet sin forskning gennem sociale medier såsom Instagram (@leppoh_research) for at nå den almene befolkning.