Æresmedlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab

Æresmedlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab

Bestyrelsen har mulighed for at udnævne æresmedlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab på baggrund af langvarig og ekstraordinær indsats for det epidemiologiske fag, profession eller for Dansk Epidemiologisk Selskab. Æresmedlemskab kan tildeles nuværende eller tidligere medlemmer af Selskabet og medfører kontingentfrihed og bibeholdelse af samtlige medlemsrettigheder. Æresmedlemsskab tildeles ikke nødvendigvis hvert år og kun såfremt bestyrelsen vurderer indstillede kandidater som værdige. Retningslinjerne for udnævnelse af æresmedlemmer uddybes nedenfor.

 

Indstilling

Alle medlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab kan indstille personer til æresmedlemsskab. I indstillingen skal der redegøres for baggrunden for indstilling, herunder hvordan personen har ydet en langvarig og ekstraordinær indsats. Indstillingen sendes til Dansk Epidemiologisk Selskabs studentersekretær på Dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk. Indstillinger kan indsendes løbende og alle indkomne indstillinger vil blive behandlet én gang årligt i februar.

Udnævnelse

Det er Bestyrelsen, der i enighed udnævner æresmedlemmer efter indstilling. Nye æresmedlemmer offentliggøres hvert år på generalforsamlingen. Æresmedlemmer modtager ved udnævnelsen et diplom, der bekræfter udnævnelsen og inviteres til at holde et kort oplæg om egen karriere og virke inden for epidemiologien.