Referater af generalforsamling

Vi holder årligt generalforsamling for vores medlemmer. Du kan finde alle vores referater siden 2005 i sidemenuen under arkiv. Nedenfor kan du læse formandens beretning og referatet for generalforsamlingen 2022.

Referat af Dansk Epidemiologisk Selskabs generalforsamling den 3. maj 2022, kl. 10.00-15.00

Søauditorierne - Jeppe Vontilius Auditoriet (Bygn. 1252, lok. 310) på Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C

 

 1. Valg af dirigent og referent.

Lau Caspar Thygesen bliver valgt som dirigent.

Josefine Klakk Jeppesen bliver valgt som referent.

 

 1. Formandens beretning. (CD har en ppt, som hun deler)

Se formandens beretning

 • Thorkild I. A. Sørensen stiller spørgsmål til, hvorfor DES/formanden kom i dårligt lys under corona. Formanden uddyber.
  • Høringslisten til epidemiologiloven var offentlig og DES/ formanden fik direkte henvendelser, heriblandt nogle ubehagelige, med henblik på at påvirke høringssvaret.

 

 1. Eventuelle udvalgsberetninger.
 • Julie W. Dreier beretter om DES’ deltagelse i Det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation. Mere information findes på https://sum.dk/arbejdsomraader/forskning/forskning-i-sundhedsdata/nationalt-partnerskab-for-sundhedsdata
 • Henrik Støvring beretter om DES arbejdsgruppe: Øget opmærksomhed om epidemiologi og DES. Der er i arbejdsgruppen tre primære initiativer: 1) Månedens epidemiolog på SoME, 2) DES ekspertliste; liste af eksperter fra DES, som stiller sig til rådighed for journalister, 3) Opsummering af mødet; sammenfatning af mødets væsentligste pointer i et kort skriv til offentliggørelse i næste DES-orientering.

 

 1. Indkomne forslag (Ingen indkomne forslag) 

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Josefine Klakk Jeppesen (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk). Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til 400 kr.

Katrine G. fremlægger regnskabet.

Indtægter: 78.300,00 kr.

Udgifter: 125.065,44 kr.

 

Periodens overskud: -46.765,44 kr.

 

Balance pr. 31.12.2021

Egenkapital: 89.826,19

 

Regnskabet Godkendes

 

Forslag om at hæve kontingent fra 225kr. til 400kr. Der stemmes om forslaget ved håndsoprækning.

 • Der stilles spørgsmålstegn til, hvorfor der sker næsten en fordobling. Kasserer, formand og næstformand forklarer baggrunden for forslaget.
 • Der efterlyses et budget for det kommende år. Dette forefindes ikke.
 • 19 stemmer for
 • 1 stemmer i mod.

 

Forslaget vedtages.

 

 1. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg. 

 

 • Ikke på valg: Julie Werenberg-Dreier, Henrik Støvring og Gro Askgaard blev valgt eller genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.
 • Genvalg: Kathrine Grau, Stine Schramm og Sofie Gry Pristed blev valgt for to år siden og er derfor på valg. Alle tre genopstiller. Alle tre genvælges.
 • Går ud: Christina Cathrine Dahm og Betina Thuesen har siddet i bestyrelsen i 6 år og går derfor ud.
 • En stiller op: Bestyrelsen foreslår, at Terese Sara Høj Jørgensen vælges. Terese Sara Høj Jørgensen vælges.
 • Formandsvalg: Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Julie Werenberg Dreier opstiller som formand. Julie W. Dreier vælges som formand.
 • Revisorer: Lau Caspar Thygesen blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg. Allan Linneberg har siddet i to år og genopstiller. Allan Linneberg vælges.

 

Bestyrelsen består pr. 03/05/2022 af Julie Werenberg Dreier, Katrine Grau, Sofie Gry Pristed, Stine Schramm, Henrik Støvring, Gro Askgaard og Terese Sara Høj Jørgensen. Et konstituerende bestyrelsesmøde vil blive afholdt i den nærmeste fremtid.

 

 1. Nedsættelse af udvalg.

Ingen nedsættelse af nye udvalg.

 

 1. Eventuelt.