Referater af generalforsamling

Vi holder årligt generalforsamling for vores medlemmer. Du kan finde alle vores referater siden 2005 i sidemenuen under arkiv. Nedenfor kan du læse formandens beretning og referatet for generalforsamlingen 2021.

Referat af Dansk Epidemiologisk Selskabs generalforsamling den 20. maj 2021

1. Valg af dirigent og referent.

Julie Werenberg Dreier bliver valgt som dirigent.
Maja Krog Buskov bliver valgt som referent.

2. Formandens beretning.

Se formandens beretning

3. Eventuelle udvalgsberetninger.

Ingen udvalgsberetninger.

4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet.

Katrine Grau fremlægger regnskaber for DES i perioden 2020.
Indtægter: 74.025,00 kr.
Udgifter: 213.370,25 kr.
Periodens overskud: -139.345,25 kr.
Balance pr. 31.12.2020
Egenkapital: 136.591,63 kr.

Regnskabet Godkendes

6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.

  • Ikke på valg: Christina Cathrine Dahm, Betina Thuesen, Kathrine Grau, Stine Schramm og Sofie Gry Pristed blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.
  • Genvalg: Julie Werenberg Dreier blev valgt for to år siden og er derfor på valg. Bestyrelsen foreslår at Julie Werenberg-Drejer genvælges Julie Werenberg Dreier bliver genvalgt.
  • Går ud: Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen har siddet i bestyrelsen i 6 år og går derfor ud.
  • Stiller op til valg: Henrik Støvring, Nete Dissing, Gro Askgaard og Amalie Timmermann stiller op Bestyrelsen foreslår at Gro Askgaard (læge) og et øvrigt medlem vælges. Gro Askgaard bliver DES nye lægelige medlem. Henrik Støvring bliver valgt som bestyrelsesmedlem.
  • Formandsvalg: Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstiller som formand. Christina Cathrine Dahm bliver genvalgt som formand.
  • Revisorer: Allan Lindeberg blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg. Henrik Støvring har siddet i to år og genopstiller ikke. Lau Caspar Thygesen stiller op. Lau Caspar Thygesen bliver valgt som revisor.

Bestyrelsen består pr. 20/05/2021 af Julie Werenberg Dreier, Christina Cathrine Dahm, Betina Thuesen, Katrine Grau, Sofie Gry Pristed, Stine Schramm, Henrik Støvring og Gro Askgaard. Et konstituerende bestyrelsesmøde vil blive holdt i den nærmeste fremtid.


7. Nedsættelse af udvalg.

Ingen nedsættelse af nye udvalg, men der er et forslag, at de udvalg som blev foreslået ved generalforsamlingen 2020 tages op igen. Det er yderligere et forslag at DES er med til at kvalificere debatten omkring evidensbaseret indsatser ift. corona i fremtiden.

8. Eventuelt.

Der stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget vægt det lægges på undervisning ift. Schroll prize for excellence, da mange institutioner som arbejder med epidemiologi ikke har undervisning? Svaret er, at der er forskellige kriterier som kandidaterne udvælges ud fra, herunder forskning, undervisning, metodeudvikling, anvendelse af mere avanceret epidemiologiske metoder og formidling. Kandidaterne bliver vurderet ud fra et helhedsbillede og mulighederne, eller mangel på samme, for undervisning er der taget højde for i vurderingen.