Referater af generalforsamling

Vi holder årligt generalforsamling for vores medlemmer. Du kan finde alle vores referater siden 2005 i sidemenuen under arkiv. Nedenfor kan du læse formandens beretning og referatet for generalforsamlingen 2023.

Referat af Dansk Epidemiologisk Selskabs generalforsamling den 17. marts 2023

Auditorium room O-100, entrance Gydehutten N, Campusvej 55, 5230 Odense M 

 1. Valg af dirigent og referent.
 • Merete Osler bliver valgt som dirigent.
 • Mette Lykke Thomsen bliver valgt som referent.
 1. Formandens beretning, v. Julie Werenberg Dreier
 • Se formandens beretning nedenfor.
 • Merete Osler stiller spørgsmål til det faldende medlemstal i Selskabet.
  • Formanden uddyber, at der sidste år blev vedtaget et højere medlemskontingent i DES, hvilket kan være årsagen. Medlemstallet er faldet med 20 medlemmer.
 1. Udvalgsberetninger
 • DES SoMe-udvalg, v. Henrik Støvring
  • Henrik Støvring og Fie Langmann beretter om DES SoMe-udvalg, hvor der i arbejdsgruppen er tre primære initiativer.
   1. DES ekspertliste; En liste af eksperter fra DES, som stiller sig til rådighed for journalister – se nuværende liste Skriv til Selskabets mail, hvis man ønsker at fremgå på denne liste.
   2. SoMe; Månedens epidemiolog præsenteres hver måned på Selskabets LinkedIn. Kontakt Fie Langmann (fie@ph.au.dk), hvis man er interesseret. Yderligere er et fokus, at Selskabet kan dele medlemmers forskning, job, publikationer mm., hvis medlemmer tagger Selskabets profil.
   3. Sammenfatning og opsummering af forårs- og efterårsmøder; sammenfatning af mødets væsentligste pointer i et kort skriv til offentliggørelse i næste DES Orientering.
 • Det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata, v. Julie Werenberg Dreier
  • Julie W. Dreier beretter om DES’ deltagelse i Det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata, hvor vi udfylder en vigtig rolle, som primær repræsentant for forskere i forhold til den sekundære anvendelse af sundhedsdata. DES deltager desuden i en række underudvalg og arbejdsgrupper under Partnerskabet. Partnerskabets arbejde kan følges her.

 • NordicEpi planlægningsudvalg, v. Stine Schramm
  • Stine Schramm præsenterer datoer og lokation til NordicEpi, som foregår d. 12.-14. juni 2024 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund (CSS/kommunehospitalet).
  • Offentliggørelse af første keynotespeaker: Professor Kenneth Rothmann
  • DES er i kontakt med DIS Congress Service med henblik på organisering af mødet.
  • DES medlemmers bidrag: Medlemmerne kan bidrage i forskellige arbejdsgrupper. Skriv til Stine (stis@sdu.dk) eller DES, hvis man ønsker at hjælpe.
    
 1. Indkomne forslag, v. Julie Werenberg Dreier
  1. Forslag om mulighed for udnævnelse af æresmedlemsskab i DES

Thorkild I. A. Sørensens forslag sidste år; bestyrelsen har mulighed for at udnævne æresmedlemsskab i DES (læs mere her).

   1. Afstemning om ændring i §2 i Selskabets vedtægter, således at æresmedlemmer kan tildeles kontingentfrihed (ændring i vedtægter kræver at mindst 1/4 af medlemmerne er til stede)
    • Der kunne ikke foretages en afstemning, da der ikke var ¼ af medlemmerne til stede.
    • Bestyrelsen ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at kunne stemme om ændringen i vedtægterne. Ét medlem forslår, at efterårsmødet har et ekstraordinært punkt ift. afstemning. Bestyrelsen vil træffe endelig beslutning omkring dette ved kommende bestyrelsesmøde og informere medlemmerne via. DES Orientering.
    • Medlem stiller spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt, at et æresmedlem skal have kontingentfrihed. 

 1. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent, v. Selskabets kasserer Katrine Grau
  Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets studentermedhjælper, Mette Thomsen (epidemiologisk.selskab@outlook.dk)
 • Katrine Grau fremlægger regnskabet.
  • Indtægter: 135.200,00 kr.
  • Udgifter: 79.103,39 kr.
  • Periodens overskud: 56.096,61 kr.
   1. Balance per 31.12.2022
  • Egenkapital: 89.826,19 kr.
 • Regnskabet godkendes. Det kan tilsendes til medlemmer, hvis det ønskes (henvend jer til DES’ mail).

 

 1. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.  
 • Ikke på valg: Katrine Grau, Stine Schramm, Sofie Gry Pristed og Terese Sara Høj Jørgensen blev valgt eller genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.
 • På valg: Julie Werenberg Dreier, Henrik Støvring og Gro Askgaard blev valgt eller genvalgt for to år siden og er derfor på valg.
 • Genvalg: Julie Werenberg Dreier og Gro Askgaard genopstiller til bestyrelsen. De bliver begge genvalgt.
 • Udtræder af bestyrelsen: Henrik Støvring ønsker at træde ud af bestyrelsen.
 • Opstillet kandidat: Oleguer Plana-Ripoll, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
 • Formandsvalg: Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Julie Werenberg Dreier genopstiller som formand. Julie Werenberg Dreier bliver genvalgt som formand.
 • Revisorer: Allan Linneberg blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg. Lau Caspar Thygesen har siddet i to år og genopstiller. Lau Caspar Thygesen bliver valgt.

Bestyrelsen består pr.17/03/2023 af Julie Werenberg Dreier, Katrine Grau, Sofie Gry Pristed, Stine Schramm, Gro Askgaard, Terese Sara Høj Jørgensen og Oleguer Plana-Ripoll. Et konstituerende bestyrelsesmøde vil blive afholdt i den nærmeste fremtid.

 

 1. Nedsættelse af udvalg.
 • Ingen nedsættelse af nye udvalg.

 

 1. Eventuelt.
 • Bestyrelsen får ros og tak for deres arbejde og indsats ift. arrangementer og involvering.