Henrik Toft Sørensen modtager Marie og August Krogh Prisen 2023

I efteråret indstillede DES bestyrelsen professor, overlæge dr. med. et scient, ph.d. Henrik Toft Sørensen til Marie og August Krogh Prisen 2023 for sin mangeårige og banebrydende indsats på højeste internationale niveau i forskning inden for klinisk epidemiologi. Den 23. januar modtog vi den fantatiske nyhed, at netop Henrik Toft Sørensen havde modtaget prisen. 

Henrik Toft Sørensen blev læge i 1983, ph.d. i 1994, dr.med. i 1996 baseret på en afhandling om brug af sundhedsvæsenets data og registre i klinisk forskning og dr.scient. i 2021 på en afhandling om sammenhængen mellem venøs tromboembolisme, hjertekarsygdomme og kræft. Henrik Toft Sørensen har en bred klinisk uddannelse inden for intern medicin, gastroenterologi og hepatologi. Han har været overlæge i intern medicin fra 1998 til 2006 og siden 1998 sideløbende overlæge i klinisk epidemiologi. 

Henrik Toft Sørensen er en af de danske pionerer inden for klinisk epidemiologi. I år 2000 etablerede han Klinisk Epidemiologisk Afdeling i Aarhus. Afdelingen er siden vokset fra tre til ca. 90 medarbejdere og har gennem årerne haft forskere fra mere end 20 nationer ansat. I dag er Henrik Toft Sørensen lærestolsprofessor i klinisk epidemiologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling, som er delt mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. 

Henrik Toft Sørensen har publiceret over 1.300 internationale videnskabelige artikler, heraf mange i højt rangerende tidsskrifter inklusive New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, British Medical Journal og Annals of Internal Medicine. Han er førsteforfatter på 145 artikler og sidsteforfatter på 601 artikler. I Web of Science databasen er hans H-index 105 baseret på 57.000 citationer svarende til 42 citationer per publikation. Henrik Toft Sørensen er på listen over “Highly Cited Researchers” fra Clarivate Analytics (i den øverste top 1 % i henhold til citationer). Hans forskning har haft stor betydning for patienterne. Bla. påviste han i 1992 en sammenhæng mellem forekomsten af venøs tromboembolisme og underliggende cancer, hvilket blev publiceret i New England Journal of Medicine. I 2008 tog Henrik Toft Sørensen initiativ til at grundlægge tidsskriftet Clinical Epidemiology, hvor han siden har været Editor-in-Chief. 

Henrik Toft Sørensen er en international kapacitet inden for klinisk epidemiologi og har som sådan forsket og undervist i en bred vifte af forskningsområder inden for epidemiologi og klinisk medicin. Han har været ansvarlig for sektionen omkring klinisk epidemiologi i verdens måske mest betydende epidemiologiske lærebog: Modern Epidemiology af professorerne Kenneth Rothman, Sander Greenland og Timothy Lash. Henrik Toft Sørensen har gennemført forskning i samarbejde med en række internationale universiteter og er pt. adjungeret professor ved Boston University, University of North Carolina og Dartmouth Medical School i USA. Han er desuden senior advisor for forskningsinitiativer ved Stanford Medical School i Californien. 

Henrik Toft Sørensen har ligeledes ydet et stort bidrag i organisatoriske sammenhænge. Han har dels været medlem af Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom og dels medlem af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd. Han har gennem mange år deltaget i bedømmelsesarbejde for Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden. Han har desuden omfattende erfaring i bedømmelse af internationale ansøgninger for EU, the Welcome Trust Foundation, UK og National Institute for Health Research, UK. 

Vi ønsker dig et stort og velfortjent tillykke med prisen, Henrik!

/Dansk Epidemiologisk Selskab

Du kan læse mere på Novo Nordisk Fondens hjemmeside:
https://novonordiskfonden.dk/nyheder/marie-august-krogh-prisen-tildeles-dansk-pioner/ 

Henrik Toft Sørensen (fotograf: Lone Rasmussen)

Henrik Toft Sørensen (fotograf: Lone Rasmussen)