Merete Osler modtager Marie og August Krogh Prisen 2022

I vinter indstillede DES bestyrelsen professor, overlæge og DES-medlem Merete Osler til Marie og August Krogh Prisen 2022, og d. 27. april fik vi den fantastiske nyhed, at netop Merete havde modtaget prisen.

Merete Osler er cand. med. fra 1981, speciallæge i samfundsmedicin, 1990; ph.d., 1991 og dr. med.,1994. Efter turnus var en ansættelse ved Cancerregisteret med til at vække Meretes interesse for epidemiologi og registre. Hun blev i forbindelse med speciallægeuddannelse i 1980erne ansat ved Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi og samarbejdede tidligt med Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, hvis kohorter indgik i Merete Oslers disputats om livsstil og forebyggelse. Efter specialisering i samfundsmedicin og nogle års arbejde som embedslæge i Københavns Amt trak interessen for epidemiologi og socialmedicinsk forskning hende til et lektorat ved Institut for Social Medicin i 1995. Hun blev i 2005 professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet og har siden 2008 været overlæge og professor i kliniske databaser ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet.

Merete Oslers forskning har fokus på sociale faktorers betydning for sygdomsudvikling, behandling og overlevelse. Hun har ikke alene beskrevet de sociale uligheder i helbred, men især analyseret mekanismerne bag. Resultaterne fra hendes forskning har vist at forskelle i livsstil ikke alene kan forklare de sociale gradienter i helbred, men at selektion tidligt og senere i livet spiller en væsentlig rolle. Derudover har hun vist hvordan samspillet mellem psykisk og somatisk sygdom, forskelle i brug af sundhedsvæsenets ydelser og effekt af behandling er væsentlige mekanismer bag sociale forskelle i sygdomsprognose. Som en del af denne forskning har hun etableret to store kohorter (Metropolit (et socialmedicinsk studie af 10.000 mænd født i1953) og Den Danske Sessionkohorte (med helbreds oplysning fra session for 750.000 mænd født mellem 1939 og 1959)) samt flere, store registerprojekter. Hun har også anvendt avancerede familiedesign til at belyse betydningen af genetisk selektion for sammenhænge mellem en række risikofaktorer og sygdom. Disse ressourcer har bidraget til forskning på højt internationalt niveau i opvækstforholdenes betydning for social mobilitet, helbred og overlevelse. Hun fik Codans hæderspris i 2003 netop som en anerkendelse af hendes særlige indsigt inden for socialmedicinsk forskning, som kombinerer epidemiologi og socialmedicin.

Merete Osler er epidemiolog i ordets bedste forstand og har formået at koble kliniske problemer og komplicerede statistiske analyser sammen. Hun har altid insisteret på at samarbejde både med klinikere og landets førende statistikere. Det er Merete Oslers enorme ekspertise i epidemiologi, design, analyse og ikke mindst registre og datakilder, som har gjort disse samarbejder til en succes. Merete har også forstået at koble alle de forskellige grene af epidemiologi fra social-epidemiologi og genetisk epidemiologi til psykiatrisk epidemiologi og de seneste år også farmako-epidemiologi.

At Merete Osler har været den drivende kraft i de mange projekter, viser hendes publikationsliste, der har over 350 internationale hvoraf over 100 er som førsteforfatter og mere end 50 som seniorforfatter. En del publikationer er i anerkendte medicinske (ex. BMJ, JAMA og NEJM) og fagspecifikke tidsskrifter (ex. Lancet Psychiatry, JAMA Psychiatry, Int J Epidemiology). Med sin store ekspertise inden for epidemiologi og socialmedicin har Merete Osler desuden bidraget til forskningsbedømmelse i mange sammenhænge både national og internationalt. Fx som medlem af de nationale forskningsråd i Danmark, Sverige, og Finland, samt i EU.

Merete Osler har således stor ekspertise mht. forskning og forskningsbedømmelse, og hun repræsenterer et fagligt felt som kombinerer epidemiologisk, klinisk og socialmedicinsk viden.

Stort tillykke med prisen, Merete!

 

/Dansk Epidemiologisk Selskab

 

Merete blev overrakt prisen og hædret på årsmødet for de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) d. 29. april 2022. Du kan læse mere på LVS’ hjemmeside: https://selskaberne.dk/artikler/nyhed/merete-osler-haedres-med-marie-august-krogh-prisen og Novo Nordisk Fondens hjemmeside: https://novonordiskfonden.dk/en/prizes/marie-og-august-krogh-prisen/ og https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/pioner-inden-for-epidemiologisk-forskning-beloennes-med-pris/