Program For DES Forårsmøde Og Dagsorden Til Generalforsamlingen 2023

Program For DES Forårsmøde Og Dagsorden Til Generalforsamlingen 2023

event_note Dato: 28-02-2023

Kære DESmedlemmer

Denne DES Orientering indeholder følgende beskeder: 

 • Husk at tilmelde dig DES forårsmøde og generalforsamling d 17. marts 2023 i Odense. Tema: Internationale epidemiologiske samarbejder fra dansk perspektiv.
 • Annoncering af Global Health konference i Aarhus d. 11. til 13. maj 2023
 • NordicEpi 2024 afholdes d. 12.-14. juni 2024 i København. Reserver datoen - forberedelserne er i fuld gang!

Hvis du har et arrangement eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.

På vegne af bestyrelsen
Gro Askgaard, redaktør


Forårsmøde d. 17. marts 2023: Videnskabeligt møde og generalforsamling

Mødet afholdes som et 1-dagsmøde i Odense kl 9.30 til 15. Temaet for det faglige program er ”Internationale epidemiologiske samarbejder fra et dansk perspektiv”. Programmet er spækket med epidemiologiske topforskere - se det fulde program her og tilmeld dig indtil d. 06.03.2023 – kollegaer, der ikke er medlem af DES er også velkomne. Det koster 200 kr. uanset medlemskab af DES. 


Dagsorden ved generalforsamlingen d 17. marts i Odense

 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår at Merete Osler vælges som dirigent og at Mette Lykke Thomsen er referent.
   
 2. Formandens beretning, v. Julie Werenberg Dreier
   
 3. Udvalgsberetninger
  a. DES SoME-udvalg, v. Henrik Støvring
  b. Det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata, v. Julie Werenberg Dreier
  c. NordicEpi planlægningsudvalg, v. Stine Schramm
   
 4. Indkomne forslag, v. Julie Werenberg Dreier.
  a. Forslag om mulighed for udnævnelse af æresmedlemsskab i DES. Se beskrivelse af forslaget på hjemmesiden her.
    - Afstemning om ændring i §2 i Selskabets vedtægter, således at æresmedlemmer kan tildeles kontingentfrihed (ændring i vedtægter kræver at mindst 1/4 af medlemmerne er til stede). Se januar nummeret af DES orientering for en redegørelse af hvorfor vedtægtsændring er nødvendig.
   
 5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent, v. Selskabets kasserer Katrine Grau
  - Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets studentermedhjælper, Mette Thomsen (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)
   
 6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg og om vedkommende kan genvælges

  Ikke på valg: Kathrine Grau, Stine Schramm, Sofie Gry Pristed og Terese Sara Høj Jørgensen blev valgt eller genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.

  På valg: Julie Werenberg Dreier, Henrik Støvring og Gro Askgaard blev valgt eller genvalgt for to år siden og er derfor på valg. Julie og Gro genopstiller, mens Henrik træder ud af bestyrelsen for dog at fortsætte i planlægningsgruppen for NordicEpi

  Formandsvalg: Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Julie Werenberg Dreier genopstiller som formand.

  Revisorer: Allan Linneberg blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg. Lau Caspar Thygesen har siddet i to år og genopstiller.

  *Ifølge vedtægterne skal ønsker om opstilling til poster i bestyrelsen sendes til bestyrelsen senest 3 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag d. 14. marts 2023.
 7. Nedsættelse af udvalg
   
 8. Eventuelt

Global Health konference i Aarhus d. 11. til 13. maj 2023
Join us at MatchPoints 2023, where some of the world’s leading experts will guest Aarhus University to discuss global health challenges and solutions within four main themes: 
Pandemics • Sustainability and Health • Global Health Inequality • Mental Health Conditions and Chronic Disease 
MatchPoints 2023 is a unique opportunity to join leading researchers and policymakers, politicians, health stakeholders and NGO representatives in an exploration of the major health challenges facing our world and potential strategies for addressing them. More information on programme and registration can be found here.

NordicEpi juni 2024 i København 

Datoen er nu fastlagt til d. 12.-14. juni 2023 på CSS i København. Bestyrelsen takker for de indkomne forslag til temaer og for at flere uden for bestyrelsen har meldt sig til at deltage i planlægningen. Vi regner med at annoncere noget af programmet til efteråret og at have deadline for abstracts og symposier i december 2023.