HUSK At Tilmelde Dig DES Forårsmøde Og Generalforsamling 2023

HUSK At Tilmelde Dig DES Forårsmøde Og Generalforsamling 2023

event_note Dato: 26-01-2023

Kære DESmedlemmer

Denne DES Orientering indeholder følgende beskeder: 

  • Tilmelding er nu åben til DES forårsmøde og generalforsamling d 17. marts 2023. Tema: Internationale epidemiologiske samarbejder fra dansk perspektiv.
  • Ideer til sessioner til NordicEpi 2024 i København efterlyses
  • Annoncering af årets Ipsen forelæsning, der afholdes af professor Albert Hofman d 17. maj 2023 i Aarhus. 

Hvis du har et arrangement eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.

På vegne af bestyrelsen
Gro Askgaard, redaktør


Forårsmøde d. 17. marts 2023: Videnskabeligt indhold

Mødet afholdes som et 1-dagsmøde i Odense kl 9.30 til 15. Temaet for det faglige program er ”Internationale epidemiologiske samarbejder fra et dansk perspektiv”. Kom og hør professor Anne Tjønneland fortælle om internationalt forskningssamarbejde ved EPIC-studierne, professor Anne-Marie Nybo Andersen om dataanalyse i multinationale studier og professor Maja Thiele om hvordan man skaffer EU funding. Herudover vil være oplæg om multinationale lægemiddelstudier ved blandt andre professor Jesper Hallas. Pris for deltagelse er 200 kr. og dette inkluderer en let morgenmad, frokost, kaffe/the og kage.

Link til program og tilmelding her.


Forårsmøde d. 17. marts 2023: Generalforsamling og forslag om ændring af vedtægter.

Her er der valg af nye medlemmer til bestyrelsen. På valg er Julie Werenberg Dreier (genopstiller for sidst mulige periode inklusiv for formandsskabet), Henrik Støvring (genopstiller ikke), Gro Askgaard (genopstiller). Kandidater skal melde deres kandidatur senest d. 14. marts 2023. Til generalforsamlingen vil vi derudover behandle et indkommet forslag om udnævnelse af æresmedlemmer af DES. Bestyrelsen ser positivt på dette, og har derfor udarbejdet et udkast til retningslinjer herfor (se boks nedenfor). Vi foreslår at et Æresmedlemskab af DES medfører kontingentfrihed, og det er vores vurdering at dette vil kræve en ændring i §2 i Selskabets vedtægter (mere information her). Om ændringer i Selskabets vedtægter gælder følgende (§11): 

 
”Ændringer i lovene kan ske på enhver generalforsamling, såfremt mindst 1/4 af medlemmerne er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Er mindst 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget, uanset det fremmødte antal medlemmer, er forslaget vedtaget.” 

 
Dagsordenen for generalforsamlingen fremsendes senest 14 dage inden (dvs. d. 3. marts 2023), og på baggrund af seneste medlemsstatus fra LVS, vil vi informere om antallet af fremmødte medlemmer en vedtægtsændring kræver. Såfremt mindre end 1/4 af medlemmerne møder op, vil der snarest herefter indkaldes til ekstraordinær online generalforsamling med behandling af forslaget som eneste punkt. 
 

Bestyrelsens forslag til retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab 
 
 
Bestyrelsen har mulighed for at udnævne æresmedlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab på baggrund af langvarig og ekstraordinær indsats for det epidemiologiske fag, profession eller for Dansk Epidemiologisk Selskab. Æresmedlemskab kan tildeles nuværende eller tidligere medlemmer af Selskabet og medfører kontingentfrihed og bibeholdelse af samtlige medlemsrettigheder. Æresmedlemsskab tildeles ikke nødvendigvis hvert år og kun såfremt bestyrelsen vurderer indstillede kandidater som værdige.
 
 
Indstilling 
Alle medlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab kan indstille personer til æresmedlemsskab. 
 
I indstillingen skal der redegøres for baggrunden for indstilling, herunder hvordan personen har ydet en langvarig og ekstraordinær indsats.
 
Indstillingen sendes til Dansk Epidemiologisk Selskabs studentersekretær på Dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk. Indstillinger kan indsendes løbende og alle indkomne indstillinger vil blive behandlet én gang årligt i februar.
 
 
Udnævnelse
Det er Bestyrelsen, der i enighed udnævner æresmedlemmer efter indstilling.
 
Nye æresmedlemmer offentliggøres hvert år på generalforsamlingen. Æresmedlemmer modtager ved udnævnelsen et diplom, der bekræfter udnævnelsen og inviteres til at holde et kort oplæg om egen karriere og virke inden for epidemiologien. 
 
 

 


Ideer til sessioner til NordicEpi 2024 i København efterlyses

Bestyrelsen er gået i gang med det store arbejde i at arrangere NordicEpi i København i 2024. I den forbindelse indkalder vi alle gode forslag til temaer og gode oplægsholdere. Vi har allerede fået flere gode forslag, men hilser endnu flere velkomne. Konferencen plejer at være besøgt af ca. 300 deltagere og vare 2-3 dage. Sidste NordicEpi var på Island i år, hvor Francesca Dominici fra Havard University som keynote fortalte om machine learning methods. Gode ideer bedes sendt hurtigst muligt til Dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk


Årets Ipsen forelæsning af Albert Hofman “Why are epidemiologists so bad at epidemics?”: 

Årets Ipsenforelæsning afholdes på Aarhus Universitet den 17. maj 2023 af Albert Hofman fra Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA, USA. Han vil give et foredrag med titlen “Why are epidemiologists so bad at epidemics?”, hvorefter der vil være en reception. Link til mere information og tilmelding her