Frist For Tilmelding Til Poster Og Lecture Competition Til Jubilæumsårsmødet

Frist For Tilmelding Til Poster Og Lecture Competition Til Jubilæumsårsmødet

event_note Dato: 28-09-2022

Kære DESmedlemmer
 
Denne DES Orientering indeholder følgende beskeder: 

 • Snart sidste frist for tilmelding til poster og lecture competition til jubilæumsårsmødet d. 25.-26. oktober 2022. Fristen er d. 5. oktober 2022.
 • Studentermedhjælper søges til Dansk Epidemiologisk Selskab, ansøgningsfrist d. 3. oktober 2022.
 • Forskningsassistenter søges til Center for digital psykiatri, Region Syddanmark. Ansøgningsfrist er d. 2. oktober 2022.
 • Konference for epidemiologer og immunologer om vaccineeffekter ”Optimmunize” i Odense 9-11 november, tilmeldingsfrist d. 10. oktober 2022
 • Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter, frist d. 15. november 2022.
 • Invitation til COVID-19 webinar, RKKP den 14. december 2022.

Hvis du har et arrangement eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.

Gro Askgaard, redaktør


Jubilæumsmødet d. 25-26 oktober 2022 for markering af 30-års jubilæum for DES

Link til program og tilmelding nedenfor. Frist for tilmelding til poster og lecture competition er d. 5. oktober 2022 og sidste frist for tilmelding til mødet er d. 18. oktober. Bemærk begrænset antal værelser på Sinatur hotel i Nyborg, hvis man vil overnatte.
Programmet med titlen ”Epidemiological developments – past, present and future” er spækket med prominente epidemiologiske forskere – både yngre og ældre excellente og en del internationale. Der vil være tema indenfor simulation og psykiatrisk epidemiologi. En række tidligere formænd for DES vil tage os en tur ned ad memory lane og tegne udviklingen af DES frem til i dag. Vel mødt til et årsmøde i særklasse!


OBS: Vi vil følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for eventuelle covid-19 restriktioner.
 
Link til program og tilmelding her.


Studentermedhjælper søges til Dansk Epidemiologisk Selskab – jobopslag

Vi beder medlemmerne af DES om at tænke på mulige kandidater til posten. Opgaverne består i at servicere bestyrelsen og medlemmerne og bistå med at planlæge og afholde større arrangementer. Vi forestiller os en person på en videregående uddannelse, gerne med kontakt til epidemiologisk forskning eller undervisning, men det er ikke et krav. Vedkommende skal være god til at kommunikere på dansk og helst også på engelsk. Jobbet kræver stor selvstændighed, men til gengæld er det underordnet hvor vedkommende bor, da næsten alt kan klares online. Mere information her.


Forskningsassistenter søges til Center for digital psykiatri, Region Syddanmark og Syddansk Universitet

Der er mulighed for ph.d. studie. Ansøgningsfrist er d. 2. oktober 2022. Mere information her.


Optimmunize 2022 i Odense 9-11 november 2022

Tilmelding til Optimmunize 2022 er nu åben. Om programmet skriver arrangørerne: “Optimmunize 2022 brings together epidemiologists and immunologists investigating the overall health effects of vaccines. Until recently it was believed that vaccines only caused specific immunity, nothing else. However, epidemiological studies have revealed that vaccines affect all-cause mortality and morbidity much more than explained by the specific effects – they have non-specific effects on the immune system that alters the course of many subsequent infections. Particularly the epidemiological studies pose some interesting methodological challenges. Where possible, randomized trials have been conducted (and confirmed non-specific effects) but often trials are not possible, and researchers have had to rely on multiple different observational designs and triangulation. The conference should thus be relevant to people with an interest in vaccines and in epidemiological methods.”
Read more: here
Register (until 10 October): here
 


Hjerteforeningen indkalder idéer til forskningsprojekter 

For at komme i betragtning skal projektidéer til Hjerteforeningen indsendes senest den 15. november 2022. Hjerteforeningen uddeler i 2023 støtte til forskningsprojekter inden for fem temaer:

 1. Bevægelse hos unge
 2. Identifikation af højrisikoborgere med henblik på primær forebyggelse af hjerte-kar-sygdom 
 3. Klinisk forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom
 4. Mental mistrivsel som følge af hjerte-kar-sygdom  
 5. Digitale løsninger til hjemme- og selvmonitorering af hjerte-kar-patienter


Læs mere her


Invitation til COVID-19 webinar: De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien: National kortlægning og analyse med afsæt i de kliniske databaser i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 

Hvilke konsekvenser har COVID-19 pandemien haft for udredningen og behandlingen af andre sygdomme i Danmark? Hvordan har pandemien påvirket kvaliteten i udredningen og behandlingen af f.eks. kræft, kroniske sygdomme og psykiske sygdomme i Danmark? Er den sociale ulighed i sundhed blevet forværret under pandemien i Danmark?
 
Disse spørgsmål er de seneste to år undersøgt i COVID-19 projektet ved Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) med udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser og øvrige befolkningsregistre.
 
RKKP præsenterer resultaterne af dette vigtige projekt og sætter det i et større perspektiv på et webinar d. 14. december 2022 kl. 13.00-15.40, hvor der vil være en række oplæg og afslutningsvist en panel-debat med repræsentanter for forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Program og tilmelding her