DESorientering - God sommer

event_note Dato: 06-07-2021
DESorientering oversigt
 
DESorientering indeholder denne gang: 
  • Siden sidst fra redaktøren
  • Hilsen fra formanden
  • Referat af generalforsamlingen 2021
  • Kommende møder
  • Kommende Ph.d-kurser
  • Stillingsopslag
Hvis du har en konference eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.
 

Siden sidst fra redaktøren
En stor tak til alle fremmødte ved DES’ forårsmøde ”Can Machine Learning Assist Epidemiologists in Drawing Causal Inference?”. Det var dejligt at se så mange af jer på trods af onlineformatet. De to dage var fyldt med spændende oplæg, hvor vi både hørte om de mange muligheder og fordele, men også begrænsninger ved machine learning i forhold til kausal inferens, herunder hvordan det er blevet anvendt i genetisk analyse, præcisionsmedicin, missing data problematikker og meget mere. I forbindelse med overrækkelsen af Schroll prisen, blev et særligt spændende oplæg afholdt af Marianne Schroll, der fortalte os om DES’ oprindelse og hendes mange års erfaringer med epidemiologisk forskning. Tak til alle oplægsholdere og planlægningsgruppen i DES for to fremragende dage. Slides fra mødets præsentationer kan ses på DES’ hjemmeside.

Generalforsamlingen 2021 blev afhold i forbindelse med forårsmødet 2021. Hele fire stærke kandidater stillede op til de to ledige poster i bestyrelsen og efter en hård konkurrence blev Henrik Støvring og Julie Werenberg-Dreier valgt ind. Gro Askgaard blev valgt ind som lægeligt medlem. Du kan læse mere om den ny konstitueret bestyrelse, generalforsamlingen og forårsmødet under ’Hilsen fra formanden’ samt i referatet af generalforsamlingen herunder og på hjemmesiden. 

Efter Christina C. Dahms store indsats som redaktør oveni formandsposten og en masse andet, er det blevet tid til at give redaktørposten for DESorienteringen videre til sekretæren, Stine Schramm. Kort om mig: Jeg er forsker ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, hvor jeg forsker i byrden af forskellige risikofaktorer og multimorbidity. Derudover underviser jeg på bachelor og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Jeg har været bestyrelsesmedlem og sekretær i DES siden oktober 2020. Tak til Christina for din indsats som redaktør (og meget andet).

I DES’orienteringen er vi fortsat meget åbne for at formidle møder, konferencer, stillingsopslag, bøger m.m., som kunne være relevant for DES’ medlemmer. I dette nummer har vi inkluderet en række spændende stillinger samt et ph.d.-kursus. Hvis I har meddelelser eller information om møder, som I ønsker distribueret i det epidemiologiske miljø, kan I sende dem til redaktør Stine (stis@sdu.dk) eller Josefine (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk). 

DESorienteringen vender tilbage efter sommerferien. Vi glæder os til at mødes(forhåbentligt fysisk) til efteråret til et endagsmøde om et ”hot emne” (TBA) d. 26. november 2021. 

DES’ bestyrelse ønsker alle en god sommer,
Stine Schramm
Sekretær og redaktør DES
 

Hilsen fra formanden
I maj måned afholdt selskabet endeligt det to-dagsmøde, der oprindeligt blev planlagt som årsmøde i foråret 2020. Formatet var online, i gather.towns virtuelle konferencelokaler, og emnet på programmet var machine learning og kausal inferens. Der var 120 tilmeldte til mødet, og i perioder var over 80 deltagere online samtidigt. I en fager ny verden, hvor mange af os er blevet vant til at melde os til online møder og hvor det kniber med at tilsidesætte tid til deltagelse, synes jeg, at der var flot fremmøde. Mange tak til medlemmer og deltagere for opbakningen, og for det friske engagement i et online format der tillod muligheden for at mødes med kollegaer fra nær og fjern over en (hjemmebrygget) kaffe og (pixeleret) cookie.

Jeg vil særligt lykkeønske de to modtagere af Schroll Prize for Excellence 2020 og 2021, Oleguer Plana-Ripoll og Xiaoqin Liu, og Anne Gaml-Sørensen med prisen som bedste poster. 

Til generalforsamlingen blev bestyrelsen valgt og vi har siden konstitueret os således, at Julie Werenberg- Dreier fortsætter som næstformand, Stine Schramm fortsætter som sekretær og overtager posten som redaktør af DESorientering, Katrine Grau fortsætter som kasserer, og Betina Thuesen, Sofie Gry Pristed Gro Askgaard og Henrik Støvring er bestyrelsesmedlemmer. Jeg selv fortsætter som formand. Igen, mange tak til Katrine Strandbjerg-Larsen, Else-Marie Olsen og Maja Krog Buskov for jeres store arbejde for DES.

Bestyrelsen er fluks gået i gang med at planlægge efterårets opgaver, hvoraf fokus på adgang til forskningsdata og evidensbasering af indsatser i sundhedsvæsnet er to temaer som vi vil tage op. Men ikke mindst satser vi på at kunne afholde et et-dags møde på Sinatur Storebælt, i Nyborg, d. 26/11. Sæt endeligt kryds i kalenderen!

Som I kunne læse ovenfor, bliver det redaktionelle arbejde i nyhedsbrevet overdraget til Stine Schramm. Jeg takker af som redaktør for DESorienteringefter 5 år på posten. Mange tak for jeres opmærksomme øjne og mange beskeder.

Rigtig god sommer til jer alle,

Christina C. Dahm
Formand DES
 
 

Referat af generalforsamling

Du kan læse referatet for generalforsamlingen 2021 på DES’ hjemmeside her: Referater af DES generalforsamling - Dansk Epidemiologisk Selskab (dansk-epidemiologisk-selskab.dk)
 

Kommende møder

DES efterårsmøde d. 26. november 2021 på Sinatur Storebælt i Nyborg (heldagsarrangement). Tema TBA.
 
 

Kommende Ph.d-kurser


Aarhus University PhD course “Nutritional Epidemiology” at Sandbjerg Manor on September 28-30, 2021 
The PhD course is open for application and deadline is August 31, 2021.
 
For more information and registration, see: https://au.phd-courses.dk/CourseCatalog/ShowCourse/715
 

Stillingsopslag
Postdoc/videnskabelig medarbejder til arbejdsmedicinsk forskningsprojekt ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital: https://www.regionh.dk/job/s%C3%B8g-job/Sider/Region-Hovedstaden-soeger.aspx?positionid=233124 

Ph.d.-projekt ”Nutrition, health and wellbeing among children in Denmark with underweight” ved Københavns Universitet: PhD fellow in Nutrition, health and wellbeing among children in Denmark with underweight (ku.dk)

Ph.d.-projekt om effekten af en kompleks forældrebaseret intervention målrettet mental sårbarhed hos småbørn ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: Interessetilkendegivelse vedr. Ph.d.-projekt om effekten af en kompleks forældrebaseret intervention målrettet mental sårbarhed hos småbørn - Syddansk Universitet (sdu.dk)

Ph.d.-projekt om spiseregulering og vægt hos småbørn ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: Interessetilkendegivelse vedr. Ph.d.-projekt om spiseregulering og vægt hos småbørn - Syddansk Universitet (sdu.dk)
 
Videnskabelig assistent med erfaring inden for epidemiologi og registerbaseret forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: Videnskabelig assistent med erfaring inden for epidemiologi og registerbaseret forskning - Syddansk Universitet (sdu.dk)