Husk tilmelding til forårsmødet 2020

Tilmelding til forårsmødet 2020

event_note Dato: 03-03-2020

DES orientering indeholder denne gang:

  • Siden sidst fra redaktøren 
  • Forårsmødet d. 20.-21. april 2020
  • Program for generalforsamlingen 2020
  • Arrangementer

Hvis du har en konference eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk


Siden sidst fra redaktøren 


Vi glæder os meget til at se jer til forårsmødet d. 20-21 april! Link til programmet med talerne findes herunder. 

I dette nyhedsbrev annoncerer vi også general forsamlingen. Har du lyst til at have indflydelse på DES, så overvej at melde dig ind i bestyrelsen. To af bestyrelsesmedlemmerne har siddet det maksimale antal år, og går derfor ud. Vi er specielt interesseret i mandlige bestyrelsesmedlemmer, da Lau Caspar Thygesen går ud. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. mandag 13. april 2020.

I forbindelse med Selskabets arbejde med at efterleve GDPRs krav, kan privatlivspolitikken nu findes på hjemmesiden.

De bedste hilsner,
Christina Dahm
formand og redaktør

Forårsmødet d. 20-21 april 2020 


Can Machine Learning Assist Epidemiologists in Drawing Causal Inference?
Programmet for mødet kan ses her.
Mødet afholdes på Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
 
Tilmelding til mødet er åbent på DES hjemmeside: www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk
Sidste tilmelding er d. 8 marts 2020
Pris for DES- og LVS-medlemmer er 2000 kr., ikke-medlemmer 2800 kr.
Ph.d. studerende der er medlem af DES: 1500 kr.
 

Program for generalforsamlingen 


Dagsorden til Dansk Epidemiologisk Selskabs generalforsamling d. 20. april 2020 i Nyborg.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Eventuelle udvalgsberetninger.
4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. mandag 13. april 2020)
5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Maja Krog Buskov (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)
6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.
  • Julie Werenberg-Drejer, Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.
  • Christina Catherine Dahm og Betina Thuesen blev valgt for to år siden og er derfor på valg.
  • Lotte Husemoen, og Lau Caspar Thygesen har siddet i bestyrelsen i 6 år og går derfor ud.
  • Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstiller som formand.
  • Revisorer: Henrik Støvring blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg. Allan Lindeberg har siddet i to år og genopstiller.
  • Ifølge vedtægterne skal ønsker om opstilling til poster i bestyrelsen sendes til bestyrelsen senest 3 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest fredag d. 17. april 2020.
7. Nedsættelse af udvalg.
8. Eventuelt.

Arrangementer


Conference on epidemiological Birth Cohort and longitudinal Studies - Epidemiology in changing world 
Den fjerde udgave af Paula Rantakallio Symposium afholdes nu d. 10 juni 2020 på University of Oulu, Faculty of Medicine, Finland.
læs mere om speakers og tilmelding på hjemmesiden. 

Annual pharmacoepidemiology summer school 
Department of Clinical Epidemiology in Aarhus, Denmark is hosting its 7th annual pharmacoepidemiology summer school. This year’s week-long course is titled Drugs, Diseases, Devices: Topics and methods in real-world pharmacoepidemiology.Target audience: PhD students, postdocs, clinicians, and other professionals seeking to advance their skills and knowledge. Dates: 15-19 June 2020 in Grenaa, Denmark
Early bird registration: by 5 March 2020. We have 32 seats available and registration is taken on a first-come, first-served basis.
Visit http://kea.au.dk/education/summer-school/ for more information and to register.

World Congress of Epidemiology 2020 
Den 3-årlige epidemiologiske verdenskongres afholdes i 2020 i Melbourne, Australien. Temaet er metodisk innovation i epidemiologi. 
Kongressen finder sted 13-16. september. 
 
Læs mere om kongressen på deres hjemmeside

Casual Inference in Health Sciences 
Ph.d.-kursus om teoretisk og praktisk anvendelse af kausale inferense metoder i sundhedsvidenskab afholdes af Graduate School of Health, Aarhus Univeristet. Kurset er todelt og afholdes 5-6 maj samt 11-13 maj 2020 i Aarhus. 

Læs mere og tilmeld dig her. 

Course in Key Concepts and Principles for Design and Critical Interpretation of Nordic Register‐Based Studies 
Todelt kursus om hvordan registre kan og burde blive anvenvendt i forskning. Kurset vil bl.a. dække centrale koncepter og principper for design samt kritisk fortolkning af nordiske registerbaseret studier. 
Kursusets første del afholdes 30. marts - 3. april 2020, mens anden del afholdes 28. september- 2. oktober 2020. Lokation informeres senere, men kurset vil blive afholdt i Sverige. 

Du kan finde flere informationer i inviationen

Register-based Research Course: Pharmacoepidemiology - Drug Use and Safety 
Kursus om registerbaseret forskning på tværs af de nordiske lande med fokus på farmakoepidemiologi. 
Kurset er delt i to og finder sted henholdsvis 2-6 marts 2020 og 23-27 november 2020 på Københavns Universitet. 

Læs mere her.