Generalforsamlingen afholdes via Zoom

event_note Dato: 30-09-2020

Generalforsamlingen afholdes via Zoom

DESorientering indeholder denne gang:

  • Siden sidst fra redaktøren 
  • Generalforsamlingen 2020
  • Dagorden til DES generalforsamling den 5. oktober 2020 via zoom  
  • Stillingsopslag
  • Arrangementer 
Hvis du har et arrangement eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidmiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.

Siden sidst fra redaktøren 


Siden sidste DESorientering er årsmødet blevet udskudt endnu en gang på grund af udviklinger i COVID19 smittetal og dertilhørende tiltag. Deltagere har fået direkte besked. Mange tak til de mange der indsendte abstracts til posters. Vi stiler nu efter et møde i marts, men vi må erkende, at situationen er meget usikker. Har du en god ide, til hvordan mødet kunne afholdes under lignende forhold som nu, så må du meget gerne skrive til os på dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vedtægterne ikke udelukker at afholde generalforsamlingen via virtuel møde, og vi har derfor besluttet at fastholde forsamlingen d. 5/10. Flere informationer ses herunder.

Jeg håber at ”se” mange af jer på mandag.

De bedste hilsner,
Christina Dahm
formand og redaktør

Generalforsamlingen 2020


I år bliver generalforsamlingen afholdt som virtuelt møde d. 5. oktober kl 10-11, der tilgås via linket herunder.
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63987298123
Meeting ID: 639 8729 8123

Dagorden til DES generalforsamling den 5. oktober 2020 via Zoom


1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Eventuelle udvalgsberetninger.

4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, dvs. mandag 28. september 2020)

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved henvendelse til selskabets sekretær Maja Buskov (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk)

6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.
- Ikke på valg: Julie Werenberg-Drejer, Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen blev genvalgt sidste år og er derfor ikke på valg.
- På valg: Christina Cathrine Dahm og Betina Thuesen blev valgt for to år siden og er derfor på valg.
- Formandsvalg: Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Christina Cathrine Dahm genopstiller som formand.
- Revisorer: Henrik Støvring blev valgt ind sidste år og er derfor ikke på valg. Allan Lindeberg har siddet i to år og genopstiller.
- Går ud: Lotte Husemoen, og Lau Caspar Thygesen har siddet i bestyrelsen i 6 år og går derfor ud.

Ifølge vedtægterne skal ønsker om opstilling til poster i bestyrelsen sendes til bestyrelsen senest 3 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest fredag d. 2. oktober 2020.

7. Nedsættelse af udvalg.

8. Eventuelt.


Stillingsopslag 


PhD project: Prostpartum depression: Who is at risk and what characterizes mothers with particularly poor disease outcomes and prognisis?

A fully funded PhD position is now posted. The PhD is embedded in the HOPE project and is on the topic of postpartum depression. 
For more information click here.

Arrangementer


Enheden for Epidemiologisk kostforskning KU afholder to ph.d. kurser med titlerne: 

 

  • Obesity: courses and consequences - the complex interplay between behavior, society, genes and the environment
    Se arrangementet her