Vi ser frem til et coronatilpasset årsmøde

Vi ser frem til et coronatilpasset årsmøde

event_note Dato: 15-09-2020

DESorientering indeholder denne gang:

  • Siden sidst fra redaktøren 
  • Et coronatilpasset årsmøde den 5-6 oktober 2020 
  • Oversigt over arrangementer
  • Stillingsopslag
Hvis du har en konference eller et stillingsopslag der skal med, så send dette til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk inden d. 1. i hver måned.

Siden sidst fra redaktøren COVID19 situationen præger vores hverdag, men det præger også det faglige liv for de lægevidenskabelige selskaber. I DES bestyrelse, holder vi fast i værdien der ligger i at give vores medlemmer muligheden for den faglige sparring, debat og venskabspleje som selskabet har til formål. DES årsmødet er derfor detailplanlagt i samarbejde med Storebælt Sinatur Hotel & Konference for at sikre at vi til alle tider overholder de gældende retningslinjer. Vi holder naturligvis øje med den aktuelle situation, men vores plan er at afholde mødet som planlagt med mindre situationen forværrer sig. Jeg vil gerne takke Maja Krog Buskov, vores studentermedhjælper, for hendes store arbejde i at planlægge programmet, der skal sikre at vi holder forsvarlig afstand under både det faglige og sociale program.

Jeg skriver dette fra min hjemmearbejdsplads, og kan kun sige at jeg ser frem til at se jer – enten ved mødet eller ved en anden lejlighed i fremtiden! 

De bedste hilsner,
Christina Dahm
formand og redaktør

Et coronatilpasset årsmødeCan Machine Learning Assist Epidemiologists in Drawing Causal Inference?
Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Programmet for mødet kan ses her.

Vi glæder os til at se jer til et coronatilpasset møde. Her er lidt mere information:
Kom gerne i lidt god tid, så der ikke opstår flaskehals og alle kan komme forsvarligt ind i konferencelokalet. 
Der er håndsprit ved passende lokaliteter og hele programmet er planlagt således, at der altid vil være plads til at holde den afstand, som retningslinjerne anbefaler.
Bliv hjemme hvis du er syg, og giv os besked på dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk  så tidligt som muligt. Der er venteliste til mødet, så hvis du er nødsaget til at melde afbud (pga. sygdom/restriktioner el.lign.), vil vi tilbyde din plads til en på ventelisten.
Selskabet bestræber sig selvfølgelig på, at du får så mange penge tilbage som muligt.

Oversigt over arrangementer


 

Enheden for Epidemiologisk kostforskning på KU afholder ph.d. kurser med titlerne:

Pregnancy and programming and later risk of obesity and related disease 
Se arrangementet her

Obesity: courses and consequences - the complex interplay between behavior, society, genes and the environment 
Se arrangementer her


Stillingsopslag

Statens Serum Institut søger afdelingschef til epidemiologisk forskning
SSI søger en dygtig epidemiolog som har en stor faglige indsigt, stærke ledelsesmæssige kompetencer, og som kan knytte bånd mellem det epidemiologiske miljø på SSI og andre forskningsmiljøer i Danmark og internationalt.

Ansøgningsfristen er d. 21/09/2020
Læs mere om stillingen her.
 
PhD project: Prostpartum depression: Who is at risk and what characterizes mothers with particularly poor disease outcomes and prognisis?

A fully funded PhD position is now posted. The PhD is embedded in the HOPE project and is on the topic of postpartum depression. 
For more information click here.