Flot fremmøde til efterårsmødet

Omkring 80 forskere var mødt op til årets efterårsmøde i DES. Efterårsmødet blev afholdt med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Under titlen: ”Registerbaseret epidemiologi med særligt fokus på forskning i arbejdsmiljø”.

Slides fra oplægsholderne, kan du finde under 'tidligere  arrangerementer".IEA konference 2018

IEA afholder den europæiske konference d. 4.-6. juli 2018 i Lyon, Franrkig. Temaet er "Crises, Epidemiological transitions and the role of epidemiologists". Du kan nu indsende abstracts til konferencen frem til den 15. januar 2018. 
Forårsmødet var en stor succes!


Næsten 70 havde meldt sig til årets forårsmøde. Forårsmødet havde i år 3 temaer 'Strukturel forebyggelse og/eller individorienteret medicin?', 'Håndhævelse af den nye Persondatafordning- hvad skal vi som epidemiologer være opmærksomme på og have klar til maj 2018' og 'Philosophical points of view on causal inference and the potential outcome trends within epidemiology'.
Slides fra oplægsholderne ligger under 'tidligere arrangementer'.
Høringsvar fra Dansk Epidemiologisk Selskab om Adgang til Registerdata hos

Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice


DES har afgivet høringssvar til Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med ny vejledning for adgang til Sundheddatastyrelsens Forskerservice.


Ny EU-lovgivning kan true unik dansk registerforskning

"Nye EU-regler om aktivt samtykke, kan ændre måden, data indsamles på, og vi kan risikere, at de gode, danske registre og databaser bliver ringere eller i værste til ødelagt." Læs kronikken i Berlingske her.
Nyt nummer af DESorientering ude

Efterårsmøde - Databeskyttelsesforodningen 2016


Bestyrelsen takker for et godt møde d. 28 oktober. Slidsene fra Mette Rye Andersen og Anja Nielsens oplæg kan findes under "Tidligere DES-arrangementer"


             
Se Kræftens Bekæmpelse's kommentarer til 

Dansk Epidemiologisk Selskab har udarbejdet et kodeks for behandling af 

data på personniveau:

Gevinsterne ved forskning overgår langt de få uheldige sager -  debatindlæg
      


Lau Caspar Thygesen, Katrine 
S
trandberg- Larsen og 
Reimar W. Thomsen har blandet sig i datadebatten. 
Læs deres indlæg 
i Dagens Medicin her eller under debatsiden.
 Årsmøde og generalforsamling d. 11.-12. april 2016
Den faldende deltagelse i epidemiologiske studier og heraf nye måder at indsamle data på.
                                                       Over 70 mennesker deltog i oplæggene i løbet af dagene.                       Formand Lau Casper Thygesen byder velkommen. Joint Membership med IEA                                

Som medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab har du mulighed for at få et joint memebership med IEA (International  Epidemiological Association). Hvis du vil læse mere om dette eller tilmelde dig, kan du klikke HER. Hvis du oplever problemer med    din tilmelding, bedes du kontakte dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk

Januar 2016: Der har desværre været problemer med at få denne ordning til at fungere i praksis - bestyrelsen arbejder med at få det til at virke.
Undersider (2): NYHEDER Welcome