Efterårsmøde i DES afholdes d. 5.oktober 2017

Dansk Epidemiologisk Selskabs efterårsmøde har i år titlen "”Registerbaseret epidemiologi med særligt fokus på forskning i arbejdsmiljø” og afholdes sammen med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Mødet afholdes d. 5. oktober i København, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 26. september 2017. 


Forårsmødet var en stor succes!


Næsten 70 havde meldt sig til årets forårsmøde. Forårsmødet havde i år 3 temaer 'Strukturel forebyggelse og/eller individorienteret medicin?', 'Håndhævelse af den nye Persondatafordning- hvad skal vi som epidemiologer være opmærksomme på og have klar til maj 2018' og 'Philosophical points of view on causal inference and the potential outcome trends within epidemiology'.

Slides fra oplægsholderne vil løbende blive lagt på hjemmesiden under 'tidligere arrangementer' i løbet af de næste par uger.
Høringsvar fra Dansk Epidemiologisk Selskab om Adgang til Registerdata 
hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice


DES har afgivet høringssvar til Sundhedssdatastyrelsen i forbindelse med ny vejledning for 

adgang til Sundheddatastyrelsens Forskerservice.


Dansk Selskab for psykosocial medicin inviterer til festforelæsning med Bjørn Holstein "Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge 
i de seneste 25 år: 
Metodiske 
udfordringer og nye fund."


Mødet foregår:

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00

Store Mødelokale, lokale 1.102, Statens Institut for Folkesundhed/ SDU
Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Af praktiske årsager som bestilling af kaffe mm. vil vi bede alle deltagere tilmelde sig ved at sende en mail med navn og affilitation til: kontakt@dspm.dk senest 17. marts 2016.


Ny EU-lovgivning kan true unik dansk registerforskning

"Nye EU-regler om aktivt samtykke, kan ændre måden, data indsamles på, og vi kan risikere, at de gode, danske registre og databaser bliver ringere eller i værste til ødelagt." Læs kronikken i Berlingske her.
Nyt nummer af DESorientering ude

Efterårsmøde - Databeskyttelsesforodningen 2016


Bestyrelsen takker for et godt møde d. 28 oktober. Slidsene fra Mette Rye Andersen og Anja Nielsens oplæg kan findes under "Tidligere DES-arrangementer"


             
Se Kræftens Bekæmpelse's kommentarer til 

Dansk Epidemiologisk Selskab har udarbejdet et kodeks for behandling af 

data på personniveau:

Gevinsterne ved forskning overgår langt de få uheldige sager -  debatindlæg
      


Lau Caspar Thygesen, Katrine 
S
trandberg- Larsen og 
Reimar W. Thomsen har blandet sig i datadebatten. 
Læs deres indlæg 
i Dagens Medicin her eller under debatsiden.
 Årsmøde og generalforsamling d. 11.-12. april 2016
Den faldende deltagelse i epidemiologiske studier og heraf nye måder at indsamle data på.
                                                       Over 70 mennesker deltog i oplæggene i løbet af dagene.                       Formand Lau Casper Thygesen byder velkommen. Joint Membership med IEA                                

Som medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab har du mulighed for at få et joint memebership med IEA (International  Epidemiological Association). Hvis du vil læse mere om dette eller tilmelde dig, kan du klikke HER. Hvis du oplever problemer med    din tilmelding, bedes du kontakte dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk

Januar 2016: Der har desværre været problemer med at få denne ordning til at fungere i praksis - bestyrelsen arbejder med at få det til at virke.
Undersider (2): NYHEDER Welcome