Efterårsmøde 2016 i DES - Databeskyttelsesforordningen

Dansk Epidemiologisk Selskab indbyder til gå-hjem møde, der handler om implementeringen af Databeskyttelsesforordningen i dansk lovgivning. Mødet vil bestå af to indlæg. Oplægsholderne vil fortælle om, hvor langt man egentlig er i processen med Databeskyttelsesforordningen,  samt komme med vurderinger af hvordan det vil påvirke vores muligheder for at bedrive epidemiologisk registerforskning.

De to oplægsholdere er:

·      Anja Sofie Nielsen, specialkonsulent, cand.jur., Sundhedsdatastyrelsen

·      Mette Rye Andersen, specialkonsulent, Kræftens Bekæmpelse

Mødet afholdes 28. Oktober kl. 14.00-15.30 på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet i København. DES sørger for lidt forfriskninger efterfølgende. Mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig.  Tilmelding til møde kan ske ved at trykke her.
Se Kræftens Bekæmpelse's kommentarer til 

Dansk Epidemiologisk Selskab har udarbejdet et kodeks for behandling af 

data på personniveau:

Gevinsterne ved forskning overgår langt de få uheldige sager -  debatindlæg
      


Lau Caspar Thygesen, Katrine 
S
trandberg- Larsen og 
Reimar W. Thomsen har blandet sig i datadebatten. 
Læs deres indlæg 
i Dagens Medicin her eller under debatsiden.
 Årsmøde og generalforsamling d. 11.-12. april 2016
Den faldende deltagelse i epidemiologiske studier og heraf nye måder at indsamle data på.
                                                       Over 70 mennesker deltog i oplæggene i løbet af dagene.                       Formand Lau Casper Thygesen byder velkommen. Joint Membership med IEA                                

Som medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab har du mulighed for at få et joint memebership med IEA (International  Epidemiological Association). Hvis du vil læse mere om dette eller tilmelde dig, kan du klikke HER. Hvis du oplever problemer med    din tilmelding, bedes du kontakte dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk

Januar 2016: Der har desværre været problemer med at få denne ordning til at fungere i praksis - bestyrelsen arbejder med at få det til at virke.