Dansk Selskab for psykosocial medicin inviterer til festforelæsning med

 Bjørn Holstein


"Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge 
i de seneste 25 år:

 Metodiske 
udfordringer og nye fund."


Mødet foregår:

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00

Store Mødelokale, lokale 1.102, Statens Institut for Folkesundhed/ SDU
Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Af praktiske årsager som bestilling af kaffe mm. vil vi bede alle deltagere tilmelde sig ved at sende en mail med navn og affilitation til: kontakt@dspm.dk senest 17. marts 2016.
Forlænget frist til Dansk Epidemiologisk Selskabs forårsmøde d. 27.-28.april 2017! 


– Du kan tilmelde dig frem til d. 4. april 2017 - men gør det hurtigst

   muligt, tilmelding kun mulig så længe der er plads.

Dansk Epidemiologisk Selskab inviterer  hermed til  to-dages forårsmøde på Sinatur Hotel Storebælt, på Fyn.

Mødet vil være have fokus på følgende områder:


– Strukturel forebyggelse og/eller individorienteret medicin?


– Philosophical points of view on causal inference and the potential outcome trends within epidemiology.


Derudover vil der være en kort session, der omhandler den nye databeskyttelsesforordning.


Program til Dansk Epidemiologisk Selskabs forårsmøde 2017
Der vil også være en postersession d. 27.april, hvor du har mulighed for at tilmelde din poster. Abstracts fristen er også forlænget og du kan derfor indsende abstracts indtil d. 4. april til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk

Mødet koster 2000 kr. for DES-medlemmer, prisen er 2800 kr. for ikke-medlemmer.

I år er der som noget nyt rabat til dig, der er Ph.d. studerende og medlem af DES, her er prisen 1500 kr - bemærk du skal være medlem for at opnå rabatten.

Ny EU-lovgivning kan true unik dansk registerforskning

"Nye EU-regler om aktivt samtykke, kan ændre måden, data indsamles på, og vi kan risikere, at de gode, danske registre og databaser bliver ringere eller i værste til ødelagt." Læs kronikken i Berlingske her.
Nyt nummer af DESorientering ude

Efterårsmøde - Databeskyttelsesforodningen 2016


Bestyrelsen takker for et godt møde d. 28 oktober. Slidsene fra Mette Rye Andersen og Anja Nielsens oplæg kan findes under "Tidligere DES-arrangementer"


             
Se Kræftens Bekæmpelse's kommentarer til 

Dansk Epidemiologisk Selskab har udarbejdet et kodeks for behandling af 

data på personniveau:

Gevinsterne ved forskning overgår langt de få uheldige sager -  debatindlæg
      


Lau Caspar Thygesen, Katrine 
S
trandberg- Larsen og 
Reimar W. Thomsen har blandet sig i datadebatten. 
Læs deres indlæg 
i Dagens Medicin her eller under debatsiden.
 Årsmøde og generalforsamling d. 11.-12. april 2016
Den faldende deltagelse i epidemiologiske studier og heraf nye måder at indsamle data på.
                                                       Over 70 mennesker deltog i oplæggene i løbet af dagene.                       Formand Lau Casper Thygesen byder velkommen. Joint Membership med IEA                                

Som medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab har du mulighed for at få et joint memebership med IEA (International  Epidemiological Association). Hvis du vil læse mere om dette eller tilmelde dig, kan du klikke HER. Hvis du oplever problemer med    din tilmelding, bedes du kontakte dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk

Januar 2016: Der har desværre været problemer med at få denne ordning til at fungere i praksis - bestyrelsen arbejder med at få det til at virke.
Undersider (2): NYHEDER Welcome