Informationsmøde om databeskyttelsesforordningen 


DES og Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi (DSFE) afholder fælles informationsmøde om den nye databeskyttelsesforordning og hvad den betyder for det daglige forskningsarbejde. 


Mødes afholdes torsdag d. 24. maj 2018 kl 13:00-16:00 på Syddansk Universitet.  

 

Se det fulde program her

Du kan tilmelde dig under ”Tilmelding til informationsmøde om databeskyttelsesforordningen”

Vellykket forårsmøde 2018 


DES' Forårsmøde blev denne gang afholdt i Aarhus, hvor ca. 70 forskere talrigt var mødt op. Mødet havde temaet "Natural experiments in epidemiology".   Præsentationer fra oplægsholderne kan findes under "Tidligere DES-arrangementer". 


             

Personlig Medicin må ikke udsulte strukturel forebyggelse 


Bestyrelsesformand Lau Thygesen har sammen med Maja Bertram udgivet et debatindlæg om dilemmaet mellem 


personlig medicin og strukturel forebyggelse.


 


Læs indlægget i Dagens Medicin her.  Flot fremmøde til efterårsmødet 2017

Omkring 80 forskere var mødt op til årets efterårsmøde i DES. Efterårsmødet blev afholdt med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Under titlen: ”Registerbaseret epidemiologi med særligt fokus på forskning i arbejdsmiljø”.

Slides fra oplægsholderne, kan du finde under 'tidligere  arrangerementer".

IEA konference 2018

IEA afholder den europæiske konference d. 4.-6. juli 2018 i Lyon, Franrkig. Temaet er "Crises, Epidemiological transitions and the role of epidemiologists". Du kan nu indsende abstracts til konferencen frem til den 15. januar 2018. 

Høringsvar fra Dansk Epidemiologisk Selskab om Adgang til Registerdata hos

Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice


DES har afgivet høringssvar til Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med ny vejledning for adgang til Sundheddatastyrelsens Forskerservice.


Ny EU-lovgivning kan true unik dansk registerforskning

"Nye EU-regler om aktivt samtykke, kan ændre måden, data indsamles på, og vi kan risikere, at de gode, danske registre og databaser bliver ringere eller i værste til ødelagt." Læs kronikken i Berlingske her.

Se Kræftens Bekæmpelse's kommentarer til 

Dansk Epidemiologisk Selskab har udarbejdet et kodeks for behandling af 

data på personniveau:

Gevinsterne ved forskning overgår langt de få uheldige sager -  debatindlæg
      


Lau Caspar Thygesen, Katrine 
S
trandberg- Larsen og 
Reimar W. Thomsen har blandet sig i datadebatten. 
Læs deres indlæg 
i Dagens Medicin her eller under debatsiden.

 Joint Membership med IEA                                

Som medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab har du mulighed for at få et joint memebership med IEA (International  Epidemiological Association). Hvis du vil læse mere om dette eller tilmelde dig, kan du klikke HER. Hvis du oplever problemer med    din tilmelding, bedes du kontakte dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk


November 2017:De tekniske problemer med at få ordningen til at fungere i praksis er nu løst. Derfor er det nu endeligt muligt, at få et joint Membership med IEA via overstående link. 

Undersider (2): NYHEDER Welcome