OM DES‎ > ‎

Formål

Dansk Epidemiologisk Selskab (DES) er et viden­ska­beligt selskab med det formål at:

  • arbejde for en tværfaglig præ- og postgraduat uddannelse og forskning indenfor epidemiologi
  • fremme det videnskabelige samarbejde mellem selskabets medlemmer
  • fremme videnskabeligt samarbejde med andre videnskabelige selskaber.

DES er medlem af Dansk Medicinsk Selskab og er desuden den nationale afdeling af IEA. Vi gør læserne opmærksom på DES’ historie ved at henvise til en artikel skrevet af Marianne Schroll og Thorkild IA Sørensen i Ugeskrift for Læger i 1983; 145: 943-44. Af denne artikel fremgår det, at DES begyndte sit virke i 1974 i gruppen omkring befolkningsundersøgelserne i Glostrup. Denne gruppe blev sammen med andre til en officiel forening under de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) med direktøren for DIKE, Ole Horwitz, som den første formand i 1976 og med et sæt vedtægter, der fortsat er i brug.