European Congress of Epidemiology 2013

The European Congress of Epidemiology in retrospective
Click HERE to read Henrik Støvring's thoughts about the Congress.

Tentative Program for the Congress
You can find the tentative program for the Congress by clicking HERE.
If you want to see a brochure for the Congress, please click HERE.
 
Den Europæiske Kongres i Epidemiologi
Søauditorierne, Aarhus Universitet
På vegne af IEA skulle DES arrangere den europæiske kongres i epidemiologi i 2013,
som
fandt sted
den 11-14. august og forløb over al forventning!

Vi havde entreret med KongresKompagniet som arrangør af alt det praktiske. Pre courses fandt sted i Søauditorierne på Aarhus Universitet søndag den 11. august 2013, og resten af kongressen fandt sted i konferencelokalerne hos Scandinavian Centret. Scientific committee bestod af stærke navne fra ind- og udland, og som overordnet tema for kongressen havde vi valgt at sætte fokus på den stadig større udfordring, som de kroniske sygdomme udgør, ikke blot i Europa, men globalt. Det er et tema, som også har WHO’s bevågenhed, og kongressen kunne være med til formulere, hvordan moderne epidemiologi kan spille en vigtig rolle både i afdækningen af problemerne og i forhold til at anvise løsninger. Af andre fokuspunkter var der et stærkt islæt af metodologisk karakter og registerforskning, ikke mindst da det Nordiske møde i Epidemiologi blev afholdt i umiddelbar forlængelse af kongressen (onsdag den 14. august).

Du kan se den officielle hjemmeside for kongressen her: www.euroepi2013.com.


Comments