Boganmeldelse af Epidemiology: a basis for public health and disease prevention

Lektor og formand for Dansk Epidemiologisk Selskab Lau Caspar Thygesen har skrevet en boganmeldelse af professor Emeritus Dag Thelles lærebog i epidemiologi.

Dag S. Thelle; Epidemiologi. A basis for public health and disease prevention

Gyldendal norsk forlag. 2015
Sider 320. Pris 425 n.kr.

Professor emeritus Dag Steinar Thelle har udgivet en lærebog i epidemiologi. Forfatteren har en lang epidemiologisk karriere bag sig særligt inden for forebyggende kardiologi og de store kroniske sygdommes epidemiologi. Hans erfaring bruger han aktivt i bogen til at konkretisere epidemiologiske begreber og problemstillinger.

Bogen består af 20 kapitler, hvor de 12 første omhandler epidemiologiske frekvensmål, studiedesigns og fejlkilder, mens de sidste 8 kapitler fokuserer på specifikke epidemiologiske emneområder, f.eks. den epidemiologiske transition, genetisk epidemiologi og hvordan man bør afrapportere epidemiologiske studier. Hvert kapitel er forsynet med nøglereferencer, som gav mig stor lyst til at opsøge mere information.

Bogen adskiller sig i forhold til andre introducerende lærebøger på flere punkter. Gennem bogen er der et fokus på register-baserede oplysninger og de unikke muligheder der findes for register-baseret epidemiologisk forskning i de nordiske lande. Forfatteren beskriver meget fint de styrker og svagheder disse muligheder giver. Desuden præsenteres de nyere kausale modeller herunder directed acyclic graphs, hvilket jeg vurderer som en nødvendighed i en moderne epidemiologisk lærebog. Præsentationen er kortfattet, men giver en fornemmelse af hvad tankegangen bidrager med. Endelig præsenteres det randomiserede studiedesign i bogen, hvilket er en mangel ved flere epidemiologiske lærebøger. Forfatteren betoner det som et epidemiologisk design med væsentlige styrker, men fremhæver også at designet langt fra er velegnet til alle forskningsspørgsmål.

Jeg bliver dog også nødt til at fremhæve svagheder ved bogen. Flere epidemiologiske grundbegreber bliver præsenteret noget overfladisk, hvor jeg ville have foretrukket yderligere forklaring. Fra min undervisning ved jeg at nogle begreber er svære at forstå første gang man læser om dem og jeg tror yderligere forklaringer ville have styrket bogen. Specielt gennemgangen af epidemiologiske fejlkilder er meget kortfattet. Jeg faldt desuden over et par inkonsistente anvendelser af begreber, der var lidt generende for forståelsen.

Bogen har sine klare styrker i forhold til andre epidemiologiske lærebøger, men andre mere metodisk fokuserede lærebøger står stærkere på visse punkter. Jeg vil anbefale bogen for dens klare empiriske fokus.

Lektor og formand for Dansk Epidemiologisk Selskab Lau Caspar Thygesen, lct@si-folkesundhed.dk

Interessekonflikt: Ingen angivet.

Comments