ARRANGEMENTER‎ > ‎

Tidligere DES-arrangementerDES forårsmøde 2019 (Klik her for program)
"Ways to bypass unmeasured confounding in observational research"

Til Stürmer "The role of the active comparator, new user study design” (Kan rekvireres ved henvendelse til dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk

DES efterårsmøde 2018 i samarbejde med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (Klik her for program
  "Composite variables in medical research ‐ generally, and with a focus on occupational stress research" 
DES og DSFE informationsmøde om persondataforordningen 2018  (Klik her for program


DES forårsmøde 2018
   "Natural experiments in epidemiology" (klik her for program
DES efterårsmøde 2017 i samarbejde med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (klik her for program)
  "Registerbaseret epidemiologi med særligt fokus på arbejdsmiljø"

Anne Helene Garde - Dansk ArbejdstidsDatabase
Esben Flachs - DOC*X
Jane Frølund Thomsen - Epidemiologisk forskning omsat til praksis i arbejdsmiljøet
Laust Hvas Mortensen - De særlige muligheder for forskning i de danske registre
Vivi Schlüssen - Særlige metoder i epidemiologiske studier inden for arbejds- og miljømedicin
Reiner Reguiles - Psychosocial Job exposure Matrix


   
     DES forårsmøde 2017 (klik her for program) 
 
   


 


    DES efterårsmøde 2016
    Databeskyttelsesforordningen
    
    
            
    
    DES forårsmøde 2016 (Klik her for program)

    Den faldende deltagelse i epidemiologiske studier og heraf nye måder at indsamle data på i stedet.

    

                                                        Over 70 mennesker deltog i oplæggene i løbet af dagene.                       Formand Lau Casper Thygesen byder velkommen.
                

   
Efterårsmøde i Dansk Epidemiologisk Selskab 3. november 2015 
Registerforskning, etik og privatliv: Kan borgernes og sundhedsforskernes interesser forenes?

                   

    DES efterårsmøde 2015
    Registerforskning, etik og privatliv: Kan borgernes og sundhedsforskernes interesser forenes? (Klik her for program)

    
Årsmøde og generalforsamling 2015 

DES afholdt den 23. april et vellykket forårsmøde under temaet Causal Inference, som fandt sted på Statens Institut for Folkesundhed, Syddasnk Universitet, på Øster Farimagsgade. De fire speakers til mødet var følgende: Theis Lange fra Københavns Universitet, Bianca de Stavola fra London School of Hygiene and Tropical Medicine, Børge Nordestgaard fra Herlev Hospital og Vanessa Didelez fra University of Bristol. Årsmødet havde en stor opbakning med ca. 100 deltagere, som bidrog til en spændende debat omkring kausal inferens.

Du kan se programmet fra årsmødet her.

Hvis du er interesseret i slides fra årsmødets speakers, så er disse at finde under tidligere DES-arrangementer.

                      

    DES forårsmøde 2015    (Klik her for program)
        Bianca L De Stavola slides
        Vanessa Didelez slides
        Theis Lange slides
        

    
DES årsmøde 2014 (Klik her for program)
        Karsten Juhl Jørgensens slides
        Elsebeth Lynge


    Symposium for familiedesigns i epidemiologi
        Jørn Olsens slides
        Jeff C. Murrays slides
        Laust Hvas Mortensens slides
        Ralf Kuja-Halkolas slides

    European Congress of Epidemiology 2013:

        
    The European Congress of Epidemiology in retrospective
    Click HERE to read Henrik Støvring's thoughts about the Congress.

    Tentative Program for the Congress
    You can find the tentative program for the Congress by clicking HERE.
    If you want to see a brochure for the Congress, please click HERE.
 
    Den Europæiske Kongres i Epidemiologi
Søauditorierne, Aarhus Universitet
    På vegne af IEA skulle DES arrangere den europæiske kongres i epidemiologi i     2013, 
som 
fandt sted 
den 11-14. august og forløb over al         forventning!

   Vi havde entreret med KongresKompagniet som arrangør af alt det         praktiske. Pre courses fandt sted i Søauditorierne på Aarhus Universitet søndag   den 11. august 2013, og resten af kongressen fandt sted i konferencelokalerne   hos Scandinavian Centret. Scientific committee bestod af stærke navne fra ind-   og udland, og som overordnet tema for kongressen havde vi valgt at sætte          fokus på den stadig større udfordring, som de kroniske sygdomme udgør, ikke   blot i Europa, men globalt. Det er et tema, som også har WHO’s bevågenhed,      og kongressen kunne være med til formulere, hvordan moderne epidemiologi   kan spille en vigtig rolle både i afdækningen af problemerne og i forhold til at      anvise løsninger. Af andre fokuspunkter var der et stærkt islæt af metodologisk   karakter og registerforskning, ikke mindst da det Nordiske møde i Epidemiologi   blev afholdt i umiddelbar forlængelse af kongressen (onsdag den 14. august). 

Du kan se den officielle hjemmeside for kongressen her: www.euroepi2013.com.    DES årsmøde 2012 (klik her for program)
        Erik Parners slides
        Per Hove Thomsens slides


  DES årsmøde 2011 (klik her for program)
    ML Svendsens slideshow
    Søren Paaske Johnsens slideshow
    Keidings slideshow
    Lisbeth Knudsens slideshow
    Gerda Engholms slideshow
    Birgitte Frederiksens slideshow
    Timothy Lash' slideshow

  DES årsmøde 2010 (klik her for program)

  DES årsmøde 2009 (klik her for program)

  Symposium for Svend Juul (klik her for præsentation 1)
                                            (klik her for præsentation 2)
                                            (klik her for præsentation 3)